02 / 980 80 65
Работи с НЗОК
Промоции
Credo

Колко по-рано трябва да се запиша за преглед?

Това зависи от конкретното заболяване и необходимия специалист. Част от кабинетите са изключително натоварени, което налага ранно планиране за прегледа. Първо проверете на място или по телефон кога е възможно да бъдете прегледани. Телефоните за връзка са в меню Запиши час.