02 / 980 80 65
Работи с НЗОК
Промоции
Credo

Манипулации

Цени на манипулации

Предлагани услуги Делник Събота
Неделя
Нощни
Мускулна инжекция / поставяне на ваксина 6.00 лв. 6.00 лв. 6.00 лв.
Венозна инжекция 10.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв.
Венозна инфузия 15.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв.
Скарификационна проба за алергия 5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв.
Взимане на биологичен материал 3.00 лв. 3.00 лв. 3.00 лв.
Спекулум 3.00 лв. 3.00 лв. 3.00 лв.
Измерване на кръвно налягане 5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв.
Електрокардиограма с разчитане 12.00 лв. 12.00 лв. 12.00 лв.
Изваждане на кърлеж 18.00 лв. 22.00 лв. 27.00 лв.
Измерване на кръвна захар с глюкомер 3.00 лв. 3.00 лв. 3.00 лв.