02 / 980 80 65
Работи с НЗОК
Промоции
Credo

Важна информация за пациентите на дежурния кабинет

Съгласно сключен договор, МЦ ЛОРА извършва следната дейност - осигуряване непрекъснатост на здравни грижи на пациентите, за времето от :
20.00ч до 08.00ч – в делнични дни и от 0.00ч до 24.00ч  в празнични и почивни дни.

Важно:
1. Възможно е да имате друг график на обслужване. Проверете при Вашия семеен лекар.
2. Вашият семеен лекар е длъжен да запознае пациентите си за всички права и задължения, които те имат по настоящия договор.
3. При оплаквания от страна на пациентите, свързани с непознаване на условията по този договор МЦ ЛОРА не носи никаква вина.
4. МЦ ЛОРА поема за своя сметка всички разходи по изпълнение на договора, извършва домашните посещения в рамките на 90 минути след приемане на повикването.
5. МЦ ЛОРА има право да изисква от всеки пациент, потърсил медицинска помощ, актуален талон за избор на личен лекар или здравноосигурителната книжка. При непредставяне на такива, пациентът се таксува съгласно ценоразписа. Платената сума се възстановява на пациента при представяне на талон или здравноосигурителна книжка, срокът за представяне е до 10 дни
6. МЦ ЛОРА има право да получи потребителската такса в размер на 1% (един процент) от минималната работна заплата за страната, определена в ЗЗО.
7. Не се извършва транспортиране на пациенти. При необходимост те се насочват към Бърза помощ.

Поради честото блокиране на системата за проверка на личен лекар в сайта на НЗОК, в Медицински център ЛОРА се изисква задължителното носене на един от посочените документи. Нека спазваме правата както на пациентите, така и на лекарите в медицинския център.