02 / 980 80 65
Работи с НЗОК
Промоции
Credo

Здравнозастрахователни дружества, обслужвани от МЦ ЛОРА и МЦ ЛОРА за жената

Списък на здравнозастрахователни дружества, обслужвани от МЦ ЛОРА

Здравноосигурителен институт ДЗИ Булстрад - Живот
Дженерали /само делнични дни, не покриват издаването на болничен лист/ Доверие България - Здраве
МЦ Св. Пантелеймон /само нощни/ ФИ ХЕЛТ Надежда
Токуда /не покриват издаването на болничен лист/ Съгласие Уника-Живот

 

Списък на здравнозастрахователните дружества, обслужвани от МЦ ЛОРА за жената

Булстрад - Живот България - Здраве Здравноосигурителен институт
ДЗИ Токуда ФИ ХЕЛТ
Уника    

При преглед задължително се представя картата, издадена ви от здравнозастрахователното дружество.