02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК

Credo

CryoSave

CryoSave

Адрес: София, бул. Ген. Тотлебен 85-87, ет.1
Телефон:
02 989 44 00
Е-поща: bg@cryo-save.com
Вижте ни на картата

CryoSave е основана през 2000 г. Тъканната банка за съхранение на стволови клетки разполага с 6 лаборатории за обработка и съхранение на проби – в Швейцария, Белгия, Германия, Португалия, Дубай и Южна Африка. Банката съхранява повече от 300 000 проби, което я прави стволово-клетъчна банка номер едно в Европа по брой съхранени проби.

За удобство на своите клиенти CryoSave има офиси в:

Тъканна банка Крио Център България CryoSave - София, бул. Ген. Тотлебен 85-87, тел. 02989 44 00

Тъканна банка Крио Център България CryoSave - Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1А, тел. 0882 477 747

Тъканна банка Крио Център България CryoSave - Варнаул. Ген. Стефан Тошев 36, тел. 052 693 870

CryoSave съхранява проби от над 70 държави на 6 континента, а има представителства в над 40 страни. До декември 2015 г., общо 17 проби с хемопоетични стволови клетки (17 единици умбиликална кръв) са били освободени и предоставени за лечебна цел, част от които за лечение на детска церебрална парализа. Като доказала се водеща банка, CryoSave работи по различни научни проекти, съвместно с водещи болници от цяла Европа.

Вече повече от 25 години, умбиликалната кръв /кръвта от пъпна връв/ се използва успешно, като източник на стволови клетки за трансплантации и животоспасяващо лечение. Доказано е, че веднъж криосъхранени, стволовите клетки от умбиликална кръв остават напълно жизнени и запазват функционалните си качества за най-малко 23,5 години. Към момента са извършени повече от 26 000 успешни трансплантации със стволови клетки от умбиликална кръв, като първата такава е била през 1988-ма година. Приложението на стволови клетки се развива изключително бързо, като към момента със стволови клетки се провеждат повече от 4 000 клинични проучвания. Проучванията със стволови клетки от умбиликална кръв се увеличават рязко, за което свидетелстват наличните в мрежата повече от 400 публикации.

При повече от 290 клинични проучвания, стволовите клетки от кръвта на пъпната връв се използват при неизлечими до момента заболявания, като диабет тип 1, язвен колит, чернодробна цироза, сърповидноклетъчна анемия и различни ракови заболявания. Провеждат се повече от 70 проучвания, при които стволови клетки от умбиликална кръв се използват за третиране на метаболитни заболявания. Стволовите клетки от умбиликална кръв могат да бъдат култивирани/ намножавани ин витро, осигурявайки голям брой клетки и трайна популация.

Ние не само прилагаме стандартите, но и сами ги създаваме

Проекти, в които участва CryoSave:

CRYSTAL (CRYo banking of Stem cells for human Therapeutic AppLication) е проект, финансиран от Европейската комисия по линия на VI-та Рамкова програма със сума от 2,5 млн. евро. В рамките на този проект, през периода 2007 – 2010 г. CryoSave, заедно с изследователи от 5 водещи европейски университета разработи, стандартизирани протоколи за изолиране, идентифициране, култивиране и криосъхранение на различни видове стволови клетки. Разработени бяха нови разновидности криопротектанти, както и автоматизирана система за контрол на качеството, на клетъчните препарати. В по-общ план, резултатите от този проект представляват важна стъпка към осигуряване на възможност за съхранение и обработка на различни видове стволови клетки, предназначени за употреба в хуманната медицина.

HYPERLAB (High Yield and Performance Stem Cell Lab) 3-годишен проект, финансиран от Европейската комисия по линия на VII-та Рамкова програма. В проекта, завършил през 2011 година участваха представители на 5 университета и 4 базирани компании, сред които и CryoSave. Основните резултати от проекта включват разработването на усъвършенствани и валидируеми методи и условия за in vitro култивиране и диференциране на стволови клетки.

Участието на CryoSave в горепосочените проекти отразява водещатa позиция на компанията на пазара и трайния ангажимент, който тя е поела към развитието на стволовоклетъчните технологии и регенеративната медицина.

ITERA (International Tissue Engineering Research Association): CryoSave е сред основателите на ITERA – научно-приложен международен форум, в сферата на тъканното инженерство, регенеративната медицина и стволовите клетки. Ръководният панел на ITERA Life-Sciences Forum е съставен от медици и биолози от водещите европейски академични и терапевтични институции, както и от биотехнологичните компании. Междувременно, ежегодният симпозиум на ITERA доби популярност и се радва на все по-широко участие от страна на най-различни специалисти от клиничната и биотехнологичната сфери.

В рамките на клинични проучвания и различни проекти, CryoSave си сътрудничи с редица водещи европейски академични и клинични центрове, като:

  1. Университетската болница Niño Jesús (Мадрид, Испания)

  2. Болницата Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Ватикана, Италия)

  3. Факултетът по медицина и хирургия към Университета на Верона (Италия)

  4. Антверпенския университет (Белгия)

  5. Обединението FlandersBio (Белгия) – стажантска програма за студенти и съвместни научни проекти

  6. Университетът Ври в Брюксел (Белгия)

  7. Университетът на Гент (Белгия)

  8. Университетът на Вилнюс (Литва)

CryoSave принадлежи към групата ESPERITE, която е сред лидерите в сферата на регенеративната и предиктивната медицина от 2000 г. насам. ESPERITE Group е листвана на Euronex Amsterdam и Парижката фондова борса.

Повече за всички услуги и цени, които предлага CryoSave Тъканна банка за съхранение на стволови клетки на www.cryo-save.com