02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК

Credo

Дейности и цени в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Дейности и цени в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Съгласно Наредба 3/ 2018 г. на Министерството на Здравеопазването за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. 

В Дежурния кабинет на Медицински център ЛОРА се извършва:

- първичен преглед (при нужда от медицинска помощ, по конкретен медицински проблем);

- медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на МЦ Лора до пристигане на екип за спешна помощ или хоспитализация на пациента;

Манипулации:

- мускулни, подкожни и венозни инжекции;

- венозни инфузии;

- измерване на кръвно налягане;

- апаратна диагностика - ЕКГ;

- катетеризация на пикочен мехур /с материали на пациента/; 

- първична обработка на рана;

Други услуги:

- анализ и интерпретация на резултати от изследвания;

- консултации по телефона;

- насочване за хоспитализация със съответната документация;

- медицинска експертиза на работоспособността и насочване на пациента към личен лекар за издаване на болничен лист. В случай, че пациентът решава болничният лист да бъде издаден от Дежурният кабинет на МЦ ЛОРА, то тогава заплаща услугата по обявения ценоразпис. Задължително трябва да представите лична амбулаторна карта /ако е за гледане на болен - лична амбулаторна карта на болния и придружителя и ЕГН/;

- изследване на урина с тест-ленти - протеин, глюкоза, уробилиноген, кетонни тела, Ph;

- количествено измерване на глюкоза в кръвта с глюкомер.

От услугите на ДЕЖУРНИЯ КАБИНЕТ могат да се възползват всички лица:

- здравноосигурените лица с лични лекари, сключили договор с МЦ ЛОРА за Дежурен кабинет - по НЗОК според времето за обслужване на пациентите;

- здравноосигурените лица с лични лекари, сключили договор с МЦ ЛОРА за Дежурен кабинет, но извън времето за обслужване на пациентите им - според обявения ценоразпис;

- здравноосигурените лица, но с лични лекари, които нямат отношения с МЦ ЛОРА - заплащат услугите според обявения ценоразпис;

- здравнонеосигурени лица - заплащат услугите според обявения ценоразпис.

Всички останали услуги, които предлагаме, са обявени в ценоразписа на МЦ ЛОРА.

 

Прочетете още: Списък на всички семейни лекари, сключили договор с Медицински център ЛОРА за дежурен кабинет

Случаи, при които се заплащат услугите в Дежурният кабинет на МЦ ЛОРА

Вашето мнение за обслужването ви в Дежурен кабинет