02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК

Credo

Имунизационен календар в сила от 01.2015 г.

Имунизационен календар в сила от 01.2015 г.

Имунизационният календар, влязъл в сила от 01.2015 г. включва някой промени на стария. Петвалентната ваксина е заменена от шествалентна. Тя включва имунизация срещу дифтерия, полиомиелит, тетанус, коклюш, хемофилус Б и хепатит Б. Като правило чрез ваксините се цели имунитет, което е невъзприемчивост към дадено заболяване.

Имунизационен календар в сила от 01.2015 г.

Кога се поставя? Каква е ваксината? От кого се поставя?
Веднага след раждането Хепатит Б и БЦЖ от лекарите в родилния дом
2-ри месец

Шествалентна ваксина - срещу дифтерия - полиомиелит - тетанус - коклюш - хемофилус инфлуенце - хепатит Б

Противопневмококова ваксина

от педиатър
3-ти месец

Шествалентна ваксина - срещу дифтерия, полиомиелит, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце и хепатит Б

Противопневмококова ваксина

от педиатър
4-ти месец

Шествалентна ваксина - срещу дифтерия, полиомиелит, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце и хепатит Б

Противопневмококова ваксина

от педиатър
7-ми месец Проверка за белег от противотуберкулозната ваксина на ляво рамо. При липса се прави проба Манту. от педиатър
от 12-ти месец Реимунизация против пневмококова болест, но не по-рано от 6 месеца след последното й приложение от педиатър
от 13-и месец Имунизация срещу морбили - паротит - рубеола от педиатър
от 17-и месец Реимунизация с шествалентната ваксина, но не по-рано от 1 година от последното й приложение от педиатър
6-а година Реимунизация против дифтерия - тетанус - коклюш - полиомиелит от педиатър
7-а година Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту от педиатър или училищния лекар
11-а година Имунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту от педиатър или училищния лекар
12-а година

Реимунизация против морбили - паротит - рубеола

Реимунизация против тетанус - дифтерия

от педиатър или училищния лекар
17-а година Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту от педиатър или училищния лекар
от 25 год. на всеки 10 години Реимунизация против тетанус и дифтерия от семееен лекар