02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК

Credo

НОВО - термографска диагностика на рака на гърдата

НОВО - термографска диагностика на рака на гърдата

Какво представлява Braster Pro?

Braster Pro е медицинско устройство, което използва контактна термография за откриване на температурни изменения на повърхността на гърдите. Тези промени се свързват с неоангиогенезата, която от своя страна е свързана с образуването на нови кръвоносни съдове, захранващи тумора.

Braster Pro е предназначено за изследване на гърдите, в допълнение на ехографското и мамографското изследване. Устройството открива температурни отклонения от нормата, които трябва да бъдат потвърдени чрез диагностични методи или в консултация със специалист.

Какви лезии могат да бъдат откривани?

Braster Pro може да открива силно васкуларизирани лезии, които са ясно свързани със злокачествени промени.

Изброяването не е изчерпателно:

  • дуктален карцином
  • лобуларен карцином
  • папиларен карцином
  • възпалителен карцином
  • силно васкуларизиран фиброаденом, кисти с васкуларизирана обвивка, възникнали след възпалителни процеси, възпаления на гърдите

Важно е да се отбележи, че Braster Pro не открива доброкачествени лезии, които не са васкуларизирани или слабо васкуларизирани, т.е. фиброаденоми с намалена васкулатура или спираловидни (калцифицирани) фиброаденоми, гръдни кисти, дуктална ектазия, липоми и микрокалцификати.