02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК
Credo

Нова намалена цена на Термографско изследване на гърди Braster

Нова намалена цена на Термографско изследване на гърди Braster

Уважаеми пациенти, от 1.10.2019г. МЦ Лора предлага услугата Термографско изследване на гърди Braster на нова намалена цена от 50.00лв. 

Какво представлява Braster Pro?

Braster Pro е медицинско устройство, което използва контактна термография за откриване на температурни изменения на повърхността на гърдите. Тези промени се свързват с неоангиогенезата, която от своя страна е свързана с образуването на нови кръвоносни съдове, захранващи тумора.

Braster Pro е предназначено за изследване на гърдите, в допълнение на ехографското и мамографското изследване. Устройството открива температурни отклонения от нормата, които трябва да бъдат потвърдени чрез диагностични методи или в консултация със специалист.

Какви лезии могат да бъдат откривани?

Braster Pro може да открива силно васкуларизирани лезии, които са ясно свързани със злокачествени промени.

Изброяването не е изчерпателно:

  • дуктален карцином
  • лобуларен карцином
  • папиларен карцином
  • възпалителен карцином
  • силно васкуларизиран фиброаденом, кисти с васкуларизирана обвивка, възникнали след възпалителни процеси, възпаления на гърдите

Важно е да се отбележи, че Braster Pro не открива доброкачествени лезии, които не са васкуларизирани или слабо васкуларизирани, т.е. фиброаденоми с намалена васкулатура или спираловидни (калцифицирани) фиброаденоми, гръдни кисти, дуктална ектазия, липоми и микрокалцификати.