02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК

Credo

Обучение по безопасни условия на работа, организирано от СТМ ЛОРАМЕД

Обучение по безопасни условия на работа, организирано от СТМ ЛОРАМЕД

На 19. 11. 2015 г. /четвъртък/ в сградата на Съюза на българските журналисти, ул. Граф Игнатиев N 4, ще се проведе еднодневно обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностни лица по ЗБУТ. Обучението се организира от Службата по трудова медицина ЛОРАМЕД. Програмата можете да прочетете тук:

СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

на ръководен персонал, длъжностни лица по безопасност и здраве при работа, лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажи и представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията,  валиден за ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009 г. и ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ на представителите на работодателя и на работниците и служителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г.

Лектори

д-р Дикова - Експерт Трудова медицина

Екатерина Димитрова - психолог

Обучението ще се проведе на 19.11.2015 г. в сградата на Съюза на българските журналисти, ул. Граф Игнатиев № 4, залата на етаж 3.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

 9.30 – 11.00   Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

11.00 – 11.15 Кафе-пауза

11.15 – 12.00  Фактори на работната среда и работният процес. Заболявания свързани с факторите на работната среда и работният процес.          

12.00 – 13.00  Обедна почивка

13.00 – 15.00 Трудова злополука и професионална болест – определение, процедура при разследване; трудоустрояване – процедура.

15.00 – 15.15  Пауза

15.15 – 16.00  Стресът на работното място и психологически техники за справяне

В обучението могат да вземат участие длъжностни лица по безопасност и здраве при работа и/или представители в комитетите и групите по условия на труд от фирми, които нямат сключен договор със СТМ ЛОРАМЕД. За записване на тел. 02/ 958 40 03 или на e-mail: loramed_stm@abv.bg.