02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК

Credo

Обучение по безопасност и здраве при работа

Обучение по безопасност и здраве при работа

Службата по трудова медицина ЛОРАМЕД проведе на 31.03. 2015 г. специализиран курс за обучение по безопасност и здраве при работа на ръководен перснал, длъжностни лица и на лица, определени от работодателите да провеждат инструктажи. Лектор на обучението беше проф. д-р Маргарита Колева, дмн - изтъкнат специалист по трудова медицина с 44 г. стаж по специалността. Проф. Колева е била професор в Медицински университет - София и национален консултант по трудова медицина. Към момента е Председател на Държавната комисия за придобиване на специалност по трудова медицина. 

По време на обучението бяха разгледани проблеми при прилагането на нормативната уредба в областта на трудоустрояването на работещите във връзка с условията на труд и организацията на работата и какво трябва да предприемат служителите като предварителна защита при уволнение. По време на обучението бяха обсъдени конкретни казуси между проф. Колева и обучаващите се. 

Службата по трудова медицина ЛОРАМЕД провежда ежегодни обучения по здравословни и безопасни условия на труд, където се разглеждат най-новите изменения в законодателството по отношение на трудовата медицина и здравословните и безопасни условия на труд. Обучението цели да подготви екипите от КУТ и ГУТ, като основната цел е създаване на здравословни и безопасни условия на труд. На специализирания курс могат да се обучават както клиенти на Службата по трудова медицина ЛОРАМЕД, така и фирми, които държат на качествената подготовка на своите служители.

След всяко обучение, участниците получават Удостоверение за проведеното задължително ежегодно обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба N РД-07-2/ 16.12.2009 г.

Прочетете още:

Служба по трудова медицина ЛОРАМЕД

Профилактични прегледи на фирми