02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК

Credo

Права и задължения на здравноосигуреното лице, публикувани на сайта НЗОК

Права и задължения на здравноосигуреното лице, публикувани на сайта НЗОК

Права и задължения на здравноосигуреното лице, публикувани на сайта НЗОК

Права на здравноосигуреното лице:

- достъпна и качествена здравна помощ;

- информираност на пациента /или близките му/ за здравословното състояние и методи за лечение;

- осигурен достъп до първична извънболнична помощ, в условията на спешност без оглед на адрес, гражданство и здравноосигуреителен статус;

- специализирана извънболнична помощ;

- медико-диагностични дейности и високоспециализирани такива;

- дентална помощ;

- мнение на повече от един лекар относно диагноза, лечение и прогноза за заболяването;

- лекарства за домашно лечение.

Задължения на здравноосигуреното лице:

- редовно плащане на здравноосигурителните вноски;

- при посещение на личния си лекар или заместващите го структури задължително и редовно да се носи здравноосигурителната книжка;

- задължително явяване на профилактичен преглед;

- имунизации и съответни изследвания;

- изпълняване предписанията на лекаря;

- уважение на професионалното и лично достойнство на медицинските работници;

- спазване на установения вътрешен ред на лечебното заведение, към което сте се обърнали за медицинска помощ.

Пълният текст на правата и задълженията на ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ лица, можете да прочетете на НЗОК.