02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК

Credo

СТАЖАНТ ЛЕКАР

Адрес: ул. "Позитано" № 10
Телефон:
02/ 980 80 65, вътр. 28
Е-поща: loramed@abv.bg

Вече 20 години екипът на медицински центъра "ЛОРА" предлага доболнична медицинска помощ в повече от 20 различни области на медицината.

Участваме в проект „Нова възможност за младежка заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез който се стимулират новозавършилите млади хора да намерят работа, като стажанти, в своята сфера. Стажът е с продължителност 6 месеца.

След изтичане на шестмесечния стаж, бихме могли да Ви предложим постоянен трудов договор и специализация по избрана от Вас специалност.

 

Изисквания:

- Да сте на възраст до 29 години /включително/;

- Диплома за завършено висше образование – хуманна медицина /без специалност/;

- Да нямате стаж по специалността си;

- Да не участвате в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;

- Да не осъществявате стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци;

- Да нямате договор за управление и контрол на търговски дружества;

- Да нямате доходи от упражняване на занаят или свободна професия;

- Да нямате доходи от извънтрудови правоотношения.

 

Предлагаме:

- Трудов договор и осигуровки;

- Опитен наставник, който ще Ви напътства и обучава.

 

При проявен интерес очакваме Вашата автобиография на loramed@abv.bg