02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК

Credo

Случаи, при които се заплащат услугите в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Случаи, при които се заплащат услугите в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Дежурният кабинет е структура на Медицински център ЛОРА, в която работят лекари с висше медицинско образование - с или без специалност, оказващи медицинска помощ в случаите на НЕОТЛОЖНОСТ. Дежурният кабинет на МЦ ЛОРА сключва договори с общопрактикуващи лекари от София за осигуряване на непрекъснатост на здравните грижи на техните пациенти с цел облекаване на потока и по-бързото им обслужване. Всеки общопркатикуващ лекар определя времевия интервал при сключване на договора за Дежурен кабинет.

Случаите, в които лицата заплащат оказаната им медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, са:

- пациенти, които се нуждаят от преглед в период, различен от времевия период на сключения договор между МЦ ЛОРА и общопрактикуващия лекар;

- пациенти, чиито личен лекар няма договорни отношения с Медицински център ЛОРА;

- неосигурени лица - според чл. 52 от Закона за здравното осигуряване лицата заплащат стойността на оказаната им медицинска услуга по определения ценоразпис на медицинското заведение;

- лица с прекъснати здравноосигурителни права;

- чужденци, пребиваващи продължително или краткосрочно в Република България;

- лица с двойно българско гражданство, неосугуряващи се по реда на ЗЗО /освен ако не е в сила международен договор и България е страна по него/;

- всички назначени лабораторни, рентгенови и ехографски изследвания се заплащат по определения ценоразпис;

- издаване на смъртен акт и разрешително за кремация, дори в случаите на договор с личния лекар;

- транспорт по установен регламент и ценоразпис;

- венозни вливания в МЦ ЛОРА;

- мускулни и венозни манипулации по домовете;

- издаване на болничен лист за временна нетрудоспособност.

С цел подобряване на обслужването и скъсяване на времето за изчакване за преглед с информираното съгласие на пациента, предлагаме взаимозаменяемост на терапевта и педиатъра, в рамките на необходимата компетентност и при случаи на респираторни заболявания. 

Прочетете още: Списък на всички семейни лекари, сключили договор с Медицински център ЛОРА за дежурен кабинет

Вашето мнение за обслужването ви в Дежурен кабинет

Издаване на болничен лист (временна нетрудоспособност)