02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК

Credo

Tranquility e най-прецизният неинвазивен пренатален тест за ранно установяване на хромозомни аномалии, като синдром на Даун.

Tranquility e най-прецизният неинвазивен пренатален тест за ранно установяване на хромозомни аномалии, като синдром на Даун.

Tranquility e най-прецизният неинвазивен пренатален тест за ранно установяване на хромозомни аномалии, като синдром на Даун. През последните 1-2 години все по-популярни стават т.нар. неинвазивни пренатални тестове (НИПТ), които обещават да променят из основи практиката за пренатален скрининг. Тези тестове се основават на анализ на свободната фетална ДНК, която циркулира в кръвообръщението на бременната след 5-та гестационна седмица. Основното им предимство се състои в по-високата прецизност и по-малкия брой фалшиво-положителни резултати, което позволява да бъдат избегнати ненужните амниоцентези.

Тестът Tranquility, предлаган от швейцарската компания Genoma. засега е единственият НИПТ, който е надлежно сертифициран като ин-витро диагностично средство (CE-IVD) за установяване на синдромите на Даун, Едуардс и Патау (съответно, тризомии 21, 18 и 13). Освен това, Tranquility дава възможност за скрининг (определяне на риска) на други генетични аномалии като анеуплоидиите на половите хромозоми (напр. синдрома на Търнър) и някои микроделеции. Също така, тестът може да определи пола на плода, като при близнаци показва дали те са еднополови (от женски пол) или поне единият близнак е от мъжки пол. Тестът се извършва чрез обичайно вземане на кръвна проба от бременната. Съществено удобство е, че изследването с Tranquility може да бъде направено още след 10-та гестационна седмица (след 12-та г.с. при двуплодна бременност), а резултатите ще бъдат готови само след 5 работни дни. Записването може да стане дори вкъщи, online. Самият тест е на разположение в много лечебни заведения или може да бъде получен в някой от офисите на Genoma България. Пробите пътуват сигурно, защитени от специална термоизолираща опаковка, а обработката и разчитането им става в ултрамодерните лаборатории на Genoma в Женева, Швейцария.

Tranquility гарантира изключително ниската вероятност от фалшиво-положителен или фалшиво-отрицателен резултат. Получаването на резултатите се осъществява в рамките на 5 до 7 работни дни. Тranquility съответства на най-високите стандарти за качество в ЕС и Швейцария. Китът за пробите на Tranquility е единственият кит с термоизолирана опаковка с охладители (гел-пак).

Анализът на ДНК се базира на Next Generation Sequencing (NGS) и се извършва в ултрамодерните лаборатории на Genoma в Женева, Швейцария. Genoma представява най-големият център за клинична генетика в Европа. Притежава собствен патентован биоинформационен софтуер In Karyo, който осигурява изключително висока прецизност на резултатите.

За повече информация: www.genomabg.com, телефон: 02/491 74 11.