02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК

Credo

ЗНАЕТЕ ЛИ КАК И КОГА ДА СМЕНИТЕ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР?

ЗНАЕТЕ ЛИ КАК И КОГА ДА СМЕНИТЕ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР?

 Понякога се налага да смените личния си лекар по различни причини – промяна на  местожителството, не сте доволни от работата на сегашния си лекар или просто решавате, че е време за промяна. Но какво представлява тази процедура по смяна, кога е възможна и какви са особеностите й?

Кога мога да сменя личния си лекар?

Като здравноосигурено лице вие имате право свободно да избирате общопрактикуващ лекар и лекар по дентална медицина, на територията на цялата страна.

Смяната на личния лекар може да се осъществи два пъти през годината за хората от един здравен район (община). Това е периодът от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

Когато сменяте постоянния или настоящия си адрес и се преместите да живеете в друго населено място (например студентите, когато отиват да учат в друг град), то  можете да смените и личния си лекар, по всяко време на годината, без да се съобразявате с гореспоменатите срокове.

За смяната не се изисква да се отпишете от листата на досегашния си личен лекар. Отписването, както и включването в листата на новоизбрания лекар, става по служебен път в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

Силно препоръчително е да поискате правна консултация от адвокат, за да сте наясно с всички възможности, които имате и най-лесния път за постигането им.

Постоянен избор на личен лекар

Трябва да попълните регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. Този документ може да закупите от някои книжарници, да го изтеглите от интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от секция „Вие питате” или да го взема от РЗОК по местожителство. Същият попълвате предварително у дома или на място в кабинета на лекаря (а при негова инициатива, той самият го попълва пред вас).

С регистрационната форма отивате при новоизбрания си общопрактикуващ лекар. Трябва да представите:

- Здравноосигурителна книжка (ако нямате здравноосигурителна книжка, трябва да предоставя трети екземпляр от регистрационната форма за избор на общопрактикуващ лекар) и лична карта;

- Документ за актуален здравноосигурителен статус (документът се получава от офисите на Националната агенция за приходите или може да се свали от сайта на НАП).

Информацията за лекарите със сключен договор със здравната каса също е поместена на електронната страница на НЗОК в секцията “Електронни услуги”.

Когато  направите новия избор на общопрактикуващ лекар, новоизбраното лечебно заведе-ние изисква извлечение от здравното ми досие (копие или етапна епикриза) от предишния ви личен лекар, който се задължава да изготви и представи документацията на новоизбрания лекар в срок от един месец от датата на постъпване на искането. Когато не сте посещавали лекаря си, ви се издава служебна бележка, която удостоверява липсата на здравно досие. Трябва да се знае, че новоизбрания общопрактикуващ лекар е длъжен да оказва медицинска помощ от датата, на която е осъществен изборът, и от която дата сте включен в пациентската му листа като здравноосигурено лице.

Ако не сте навършили 18 години или сте поставени под пълно или ограничено запрещение, тогава изборът на нов лекар се извършва от родители, настойници или попечители. В този случай се вписват и техните лични данни във формуляра.

Временен избор на личен лекар

Това е една възможност, която се предоставя, когато отидете да живеете в друго населено място за период от 1 до 5 месеца в рамките на една календарна година. Тук процедурата е същата, както и документите, които се изискват – отново здравноосигурителна книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус. Разликата е, че се нуждаете и от регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар. В този случай се ползвате със същите права, каквито бихте имали и ако изборът ви не беше временен, а постоянен.

При изтичане на срока на временния избор, като здравноосигурено лице, автоматично се връщате в листата на постоянно избрания си личен лекар.

Налага ви се да ползвате медицинска помощ извънредно! Ами сега?

Когато пребивавате в друго населено място за срок, по-кратък от 1 месец и се налага да получите медицинска помощ по повод остро състояние, то бихте могли да се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на съответните специалисти оказаната медицинска помощ спрямо вас като лице, което не фигурира в пациентските им листи. Задължително е да носите със себе си и да представите здравноосигурителната си книжка.

Ако като здравносигурено лице ви е поискано да заплатите оказаната ви медицинска помощ при инцидентно посещение, задължително трябва да изискате от лекаря финансов документ за платените суми.