02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК

Credo

Тъканна банка БИОХЕЛЕНИКА

Тъканна банка БИОХЕЛЕНИКА

Адрес: София, бул. Гоце Делчев 57, ет. 1
Телефон:
0700 10 804 - денонощно
Е-поща: info@biohellenika.bg
Вижте ни на картата

Биохеленика е международна компания, основана през 2006 година от учени с голям опит в обработката и криосъхранението на стволовите клетки. Научният екип на Биохеленика включва професори от Университета „Duke”, САЩ и Университета „Аристотел”- гр. Солун, „Националния изследователски институт” – гр. Атина, Гърция, от хематолози, биолози и биотехнолози с отлични резултати в тази област на медицината.

Дружеството е създадено с финансовата подкрепа на Европейския съюз за региона на югоизточна Европа и развива своята дейност в страни, като Гърция, Кипър, Македония, Румъния, България и др.

В България Тъканна банка Биохеленика разполага с офиси в градовете:

- Централен офис: София, бул. Гоце Делчев 57, ет. 1, тел. 02 840 71 59;

- Варна, ул. Марко Балабанов 28, тел. 0888/ 452 843 - д-р Николай Анастасов, зъболекар - консултация за съхранение на стволови клетки от млечно зъбче.

Биохеленика притежава Разрешение за своята дейност от Изпълнителна агенция по трансплантация съгласно българското законодателство и европейските стандарти, притежава сертификат от LOYDS и акредитация за процеса на изолация, контрола на качеството и криосъхранението на стволови клетки.

Преработката и извличането на стволови клетки се осъществява в т. нар. „clean rooms”, които функционират съгласно правилата на GMP и са сертифицирани съгласно „Qualification on the clean rooms”, стандарт BSR Ingenieuer – Buro, ISO 14644-5.

Биохеленика е асоцииран член на Cord Blood Europe (European Association of Family Cord Blood Banks).

Биохеленика притежава международен сертификат от Американската асоциация на кръвните банки (ААВВ), съгласно изискванията на приложимите стандарти за дейностите по преработка и съхранение на кръв от пъпна връв.

Биохеленика работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината и предоставят отлични условия за съхранение на стволови клетки.

Стволовите клетки служат като биологична регенеративна система и притежават потенциала да се превърнат във всеки вид телесни клетки. 

Вземането на кръв от пъпната връв трябва да бъде извършено до 30 секунди след раждането и прерязването на пъпната връв. Тази процедура трае около 5 минути и е напълно безопасна за детето и за майката. След отделянето на стволовите клетки се извършват пълни микробиологични и вирусологични изследвания с цел да се избегне евентуална инфекция, след което изолираните клетки се криосъхраняват в течен азот при температура от -196°С. Всяка част от процедурата се извършва на базата на Стандартен оперативен протокол.

Биохеленика предоставя възможността за криосъхранение на допълнителен брой стволови клетки, извлечени от плацентата, както и на мезенхимни стволови клетки, които се извличат от извънклетъчната матрица на пъпната връв (Wharton`s Jelly).

Днес Биохеленика дава втори шанс на децата, които нямат съхранени стволови клетки при раждането, като им предоставя възможност да съхранят мезенхимни стволови клетки от пулпата на млечен зъб.

Какви са предимствата на съхраняването на стволови клетки, взети при раждане?

 • Стволовите клетки, взети при раждане превъзхождат останалите източници на стволови клетки, защото те са в по-голямо количество и имат нулева възраст, и по тази причина те не са повлияни от ефектите на стареенето и факторите на околната среда.

 • Имат 100% хистологична съвместимост със самото дете и висока степен на съвместимост в семейството по права линия.

 • По-добра хистологична съвместимост в семейството в сравнение със стволовите клетки от костен мозък, поради младата възраст на клетките.

 • Директен и бърз достъп, без нужда от търсене на съвместим донор.

 • Много по-ниска цена на лечението в сравнение с процеса на търсене на съвместим донор.

 • Стволовите клетки се считат за собственост на детето и начинът на използването им е единствено по преценка на родителите или на самото дете.

По-добре да кажем: "За щастие, ги съхранихме", отколкото да кажем: "Само ако ги бяхме запазили…….."

Финансови условия и подписване на договор

Договорът на Биохеленика предпазва децата и родителите от всяка възможна опасност от загуба на пробата, и непрекъснато се усъвършенства в полза на клиента. Всяко ваше уточнение и допълнение по договора ще бъде отразено от нашият юридически екип.

Биохеленика дава приоритет на качеството на услугата, която предлага на своите клиенти. По тази причина Биохеленика се старае цената на предлаганите услуги да бъде достъпна за българското семейство. По тази причина предлагаме алтернативни начини на разсрочено плащане без оскъпяване.

Биохеленика застрахова всички, които вярват в нея. Всеки договор покрива всички разходи за подготовката и транспортирането на стволови клетки, в случай на нужда за трансплантация в България, в случаи на злокачествени заболявания.

Скъпи родители, вие следва да платите втората парична вноска, съгласно подписания договор само след получаване на медицински доклад за успешно криосъхранение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какви са предимствата, предлагани от Биохеленика?

 • Обработка и криосъхранение на стволовите клетки в съответствие с Европейските директиви 2006/17/ЕС и 2004/23/ЕС.

 • Гаранция за качествено и контролирано съхранение за 20 годишен период, с възможност за продължаване на срока.

 • Възможност на съхранение на стволови клетки в повече на брой крио-ампули.

 • Възможност за вземане на допълнително количество стволови клетки от плацентата и/или от тялото на пъпната връв.

 • Съхранение на стволовите клетки на две отделни места от съображения за сигурност, в тъканните банки в Солун и Атина. Този принцип се прилага за всички уникални и ценни клетъчни линии.

 • Отделяне на еритроцитите от крайния обем на стволови клетки, които ще бъдат криосъхранени, процедура, която осигурява възможността други членове на семейството да използват стволовите клетки.

 • Пълно вирусологично и микробиологично изследване и контрол съгласно изискванията на Националния комитет по трансплантации посредством метода на PCR, които пряко идентифицират наличието на вируси в кръвта от пъпна връв, без да са необходими по-нататъшни тестове на майката и без допълнително заплащане.

 • Контролен тест за променливост на стволовите клетки след размразяване

 • Двойно изчисляване на стволовите клетки преди и след отделянето, което показва виталност над 96 % .

 • Процедурата включва медицински доклад и резултати от качествения контрол, подписан от отговорния лекар на компанията с академична длъжност-професор.
  Връчване на сертификат за успешното съхранение на стволовите клетки, с уникален идентификационен номер и адресите на тъканните банки за продължително съхранение

 • Осигуряване на 24 часово разположение и индивидуален подход към всяка бъдеща майка, с обучен лекарски екип

 • Осигуряване на сухопътен специализиран транспорт до 12 час от раждането, при контролирани температурни условия.

 • Осигуряване на застраховка, която покрива всички възможни рискове от загуба или повреда по време на транспортирането на биологичните продукти

 • Бързо доставяне на стволовите клетки при медицинска индикация за приложение в България или друга държава.

 • Гъвкавост при плащането.

 • Биохеленика е единствена тъканна банка отворена за посещение от родителите, с възможност за лично проверяване на условията и местата на съхранение, при строго контролирани условия и представяне на сертификат за собственост на стволовите клетки.

Компанията прилага техниката на двойно отделяне на клетките, като по този начин почти изчерпва еритроцитите и така постига съхраняване на един краен обем, с осигурена висока жизнеспособност. Пробите се съхраняват изцяло потопени в течен азот при стабилна температура от -196 ° С, в съответствие с публикувания протокол, който показва отлични резултати за жизнеспособност на стволовите клетки, дори след 20 години на криосъхранение (Broxmeyer et al 2003 г., PNAS, 100: 645-650 ).

Биохеленика поема отговорността да достави размразени, проверени и готови за използване стволови клетки до всяка болница, като за територията на нашата страна това е напълно безплатно.

Биохеленика притежава специализирани пътнически контейнери, в които стволовите клетки могат да пътуват обезопасени в течен азот до всяка част на света.