02/ 980 80 65

МЦ ЛОРА

ул."Позитано" №10

02/ 953 05 80

ЛОРА ЗА ЖЕНАТА

бул."Христо Ботев" №10

Работи с НЗОК
Credo

Дежурен кабинет към Медицински център ЛОРА

Дежурен кабинет към Медицински център ЛОРА

Адрес: бул. Гоце Делчев 31, бл. 76 - 02/ 858 01 00 или ул. Позитано 10 - 02/ 980 80 65
Телефон:
0700 175 75
Е-поща: loramed@abv.bg
Вижте ни на картата

Дежурният кабинет на Медицински център  ЛОРА е отворен ДЕНОНОЩНО

Екипите на дежурния кабинет приемат пациенти в МЦ ЛОРА - Позитано, МЦ ЛОРА - Гоце Делчев, като в тях работят висококвалифицирани специалисти - педиатри, терапевти, медицински регистратор и шофьор. Звеното разполага със собствен автопарк и лекари, които извършват при необходимост домашни посещения. 

Центърът има сключени договори със семейни лекари от цяла София за оказване на медицинска помощ на техните пациенти, съгласно изискванията на Наредба 3/2018г. на Министерство на здравеопазването. Също така обслужва частни пациенти и пациенти на доброволни здравнозастрахователни дружества. 

В дежурния кабинет се извършват първичен преглед (при нужда от медицинска помощ, по конкретен медицински проблем) и медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на МЦ Лора до пристигане на екип за спешна помощ или хоспитализация на пациента, измерва се кръвно налягане, прави се електрокардиограма, поставят се инжекции и ваксини, първична обработка на рана, катетеризация на пикочен мехур и др. Също така при спешни състояния може да се направят и анализират клинико-лабораторни изследвания на урина с тест-ленти и измерване на глюкозата в кръвта с глюкомер.

Важно:

- вашият семеен лекар е длъжен да запознае пациентите си с всички права и задължения, които те имат по договора с дежурния кабинет

- при оплаквания от страна на пациентите, свързани с непознаване на условията по този договор МЦ ЛОРА не носи отговорност.

- МЦ ЛОРА има право да изисква от всеки пациент, потърсил медицинска помощ, актуален талон за избор на личен лекар или здравноосигурителна книжка. При непредставяне на такива, пациентът се таксува съгласно ценоразписа. Платената сума се възстановява на пациента при представяне на талон или здравноосигурителна книжка и оригинален касов бон във филиала, в който е извършен прегледът. 

- МЦ ЛОРА има право да получи потребителска такса в размер 2.90лв. и 1 лв. за лица над 65г. 

На посочените телефони можете да се обадите за домашно посещение за медицински преглед и/ или манипулация, издаване на смъртен акт, разрешително за кремация и др. 

В дежурния кабинет на Медицински център ЛОРА - Позитано терапевтът и педиатърът са на разположение от понеделник до петък - от 20,00 до 08,00 часа и ДЕНОНОЩНО в събота, неделя и празничните дни. Телефони: 0700 175 75, 02/ 980 80 65, 0879 826 371.

В дежурния кабинет на Медицински център ЛОРА - Гоце Делчев  терапевтът и педиатърът приемат пациенти от 08:00 до 24:00 всеки ден. Телефони: 0700 175 75, 02 858 01 00, 0879 826 373. 

 

Цени и услуги